گزارش تصویری مراسم بزرگداشت پهلوان شهید سید جمال میرزاده

انجمن پیشکسوتان ورزش استان کرمانشاه در روز جمعه اقدام به برگزاری مراسمی به مناسبت سالروز شهادت پهلوان  سید جمال میرزاده از پهلوانان کشتی استان

ادامه