نیما دارین؛ قهرمان سومین ورزش پرتحرک دنیا

به نقل از سازمان ورزش شهرداری تهران، شهر ورزش – “نیما دارین” از بازیکنان سابق تیم ملی بدمینتون کشور است و این روزها مدیر تربیت بدنی

ادامه

سهیل بیگلری

رزومه نام و نام خانوادگی: سهیل بیگلری متولد :1368 ، کرمانشاه سوابق تحصیلی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران ورودی 94 دوره­های مربی

ادامه