پرافتخارترین کشتی گیر پیشکسوت کرمانشاهی هشتمین مدال جهانی خود را کسب کرد

«اسداله جلالی» پیشکسوت کشتی کرمانشاه در رقابت های جهانی کشتی فرنگی به مدال برنز دست یافت. به گزارش دفتر کرمانشاه پایگاه خبری وزرات ورزش به

ادامه